Asamblea de Afiliados y Afiliadas – Últimas informaciones

Primera Assembla del Sindicat 4-N

Ya lo anunciamos en posts anteriores. El 4 de noviembre celebraremos la primera asamblea de afiliados y afiliadas del Sindicat de Llogateres.

Será una oportunidad para encontrarnos y hablar, entre otras cosas, de las primeras campañas del sindicato, cómo nos organizamos y cómo creamos espacios de participación para todo el mundo que se acerque al sindicato.

Finalmente a Asamblea se celebrará en el Centre Cívic La Sedeta, e la calle Sicília 321 de Barcelona, de 10.00 h a 13.20 h con el siguiente Orden del día:

 • 10.00 h: Acreditaciones y recompensas (participantes del Goteo).
 • 10.30 h: Bienvenida.
 • 10.45 h: Cómo funciona el Sindicato? Presupuestos, servicios, organización interna y territorial.
 • 11.00 h: Propuesta de nueva campaña.
 • 11.20 h: Debate, participación y organización entorno la campaña.
 • 12.30 h: Retorno del debate y turno abierto de intervenciones.
 • 13.20 h: Cierre.

Habilitaremos un espacio infantil para que podáis llevar a los más peques.

Si quieres participar y aún no eres afiliada, lo puedes hacer aquí.

Asamblea 30 de junio

El pasado viernes 30 de junio celebramos nuestra segunda asamblea abierta de ciudad en els Jardins de Montserrat (Eixample esquerre). Nos dividimos en dos grupos.

En el primer grupo la abogada del sindicato, Laura, realizó un taller sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para explicar a los asistentes el funcionamiento de esta ley y lo que implica para nuestras vidas como inquilinos. Surgieron muchas dudas y preguntas, lo que muestra de la necesidad de seguirnos formando sobre el marco legal y cómo cambiarlo para garantizar nuestros derechos como inquilinos y acabar con el abuso inmobiliario.

sindicato inquilinos sindicat llogaters barcelona asamblea assemblea

En el segundo grupo se encontraron representantes de distintos bloques en lucha, afectados por procesos de expulsión vecinal. Pudimos compartir experiencias, inquietudes, y la necesidad de articularnos y coordinarnos para hacer más fuertes nuestras luchas.

Os esperamos después del verano en la siguiente asamblea abierta!

 

Asamblea abierta 26 de mayo

Reproduïm els debats que es van tenir a l’assemblea oberta del passat 26 de maig a l’avinguda Mistral. Els debats es van tenir amb grups entorn dels eixos que segueixen.

 

 • ENS COMPREN L’EDIFICI I ENS FAN FORA. El primer pas és trencar amb l’atomització dels veïns afectats i intentar cohesionar els habitants de l’edifici. Al mateix temps, teixir xarxa al barri, amb altres finques amb problemes similars, i amb el Sindicat.
  1. Crear un folletó d’informació (similar al manual del Llogater) on s’indiquen els passos recomanats a seguir en cas que es produeixi una compra de l’edifici i casos de moving immobiliari de tota la finca.
  2. Taller de pancartes per edificis afectats. El primer pas és fer visible que es tracta d’un problema col·lectiu. La penjada de pancartes pot anar acompanyada d’accions que generen un efecte mediàtic positiu per teixir solidaritats amb altres casos i veïns, així com per guanyar força i capacitat de negociació davant dels compradors.
  3. Consignació del pagament a jutjats (ocupació) que es neguin a abandonar els seus pisos en casos de moving immobiliari i especulació: això es podria fer ideant una possible estratègia de fer pagaments judicials del lloguer (un cop el contracte s’hagi exhaurit).

 

 • ENS PUGEN EL LLOGUER. El descontrol i la falta de regulació dels preus escanya i empobreix als veïns, o bé els obliga a marxar de casa (desnonaments invisibles).  
  1. Campanya pels preus justos, que s’iniciaria amb un índex de referència i un mapa propis, on marcaríem el preu de lloguer just VS els preus de lloguer abusius actuals, amb la intenció a curt termini d’influir en el debat públic i d’una massa crítica de suport al sindicat (mitjançant campanya comunicativa forta, a xarxes i mitjans).
  2. Aquesta campanya comunicativa es veuria reforçada per accions concretes, a curt i mig termini, on denunciaríem els preus abusius que posen determinats actors, i reivindicaríem preus justos.
  3. Acció col·lectiva de consignació a jutjats de pagament de lloguers justos.

 

 • NO PODEM ACCEDIR A UN HABITATGE DIGNE. La falta de regulació fa que es donin tot tipus de discriminacions, des del racisme fins a males condicions d’habitabilitat. D’altra banda, molta gent es veu obligada a compartir pis o a rellogar habitacions en contra de la seva voluntat.
 1. Campanya de presentació massiva de denúncies a Administració i a Síndic de Greuges, indicant els abusos que es produeixen en contractes, en les condicions d’habitabilitat, i en el camp de l’intermediació.

 

 • SE’NS ACABA EL CONTRACTE. Els actuals contractes, de tres anys, es poden acabar de forma unilateral i amb condicions molt desfavorables pel llogater.
   1. Acompanyament per part del Sindicat en la negociació de la renovació dels contractes
   2. Utilitzar la força col.lectiva per seguir al pis i aturar intents de desnonament
   3. Lluitar per un canvi legal de màxims via ILP

 

 • ELS INTERMEDIARIS ENS ESTAFEN.
 • Campanya informativa pel llogater: informació a la web i en fulletons sobre els drets dels llogaters, a qui busca pis i a qui ja té contracte. Acompanyament del Sindicat a l’hora de signar el contracte. Elaboració d’un ranking d’abusos.
  1. Omplir les portes de les immobiliàries amb enganxines que portin el lema: “en cas d’auxili contactar amb el sindicat”.
  2. Trencar barreres amb el petit propietari i no dependre dels intermediaris: 1) Crear una borsa entre particulars (establint uns criteris ètics i garanties tant per al propietari com per al llogater); 2) Fomentar la relació llogater-propietari i animar a buscar el contacte dels propietaris en cas que no es tingui; 3) Redactar un argumentari per poder parlar amb els propietaris.

 

 

 • EL MEU PIS CAU A TROSSOS.
  1. Creació de guia per a llogateres sobre condicions d’habitabilitat.
  2. Campanya de pressió a les administracions per aconseguir que les despeses de rehabilitació no es repercuteixin en les persones llogateres.
  3. Mapejar les situacions d’infrahabitatge, fent inspeccions el propi sindicat i realitzant les accions legals pertinents, i fer-ne difusió.

 

 

 • UN PIS TURÍSTIC MÉS, UNA FAMÍLIA MENYS. L’orientació de l’habitatge cap a l’ús turístic genera més pressió sobre el parc residencial, i fa que pugin els preus del lloguer.
  1. Acció de protesta *confidencial*
  2. Acció simbòlica*confidencial*
  3. Campanya comunicativa “un pis turístic menys, una família més”.