Participa!

Ens organitzem a través cinc comissions de treball:

  1. Relat: produeix discurs i argumentari que doten de contingut les campanyes, comunicats i accions que realitza el sindicat. Hi participem la Irene, el Xavi, el Jaime i molta altra gent.
  2. Organització i acció: s’ocupa del bon funcionament intern del sindicat, així com de pensar i llençar campanyes i accions. Hi participem la Marta, la Bea, el Dani, el Marc, i molta altra gent.
  3. Serveis: articula els serveis jurídics i tècnics que ofereix el sindicat, i organitza els tallers d’assessorament col·lectiu. Hi participem la Laura, la Irene, l’Eduard i molta altra gent.
  4. Comunicació: s’ocupa de donar visibilitat al sindicat a través de campanyes gràfiques, xarxes socials i eines audiovisuals. Hi participem l’Anna, l’Isma, el Natxo, la Marina, l’Adrià i molta altra gent.
  5. Extensió territorial: s’ocupa de portar la lluita a tots els territoris possibles, perquè sabem que només fent front comú defensarem  els nostres drets. Hi participem l’Horacio, la Lourdes, el Carlos i molta altra gent.

T’agradaria participar en alguna de les comissions? Escriu-nos un email a sindicatdellogateres@gmail.com

sindicat llogaters sindicato inquilinos barcelona