PNL sobre lloguers abusius

Ahir 27 de juny la Comissió de Foment del Congreso va aprovar una Proposició No de Llei que, en referència a la situació actual de pujades desmesurades dels preus del lloguer i per les situacions d’exclusió residencial que s’estan generant, insta al Govern a:

 1. Facultar als municipis que pateixin increments desmesurats dels preus de lloguer per intervenir per impedir les rendes abusives.
 2. Modificar la llei d’arrendaments, eliminant el desnonament exprés, ampliant la durada ordinària de contractes de 3 a 5 anys i referenciant l’actualització de rendes a l’IPC.
 3. Desenvolupar nous ajuts al lloguer en el marc del futur Plan Vivienda.
 4. Impulsar la creació d’un parc públic d’habitatge mitjançant la cessió obligatòria del parc d’habitatge desocupat de grans tenidors a les comunitats autònomes.
 5. Revisar la fiscalitat que s’aplica sobre les SOCIMIs, condicionant la seva aplicació al lloguer d’habitatge assequible.

La iniciativa ha estat impulsada pel Grup de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, i han donat suport PSOE, ERC, PNV, Compromís y Foro Asturias. PP y Ciudadanos han votat en contra.

El Sindicat de Llogaters i Llogateres, tot i no ser una llei i per tant no tenir caràcter vinculant, valorem com un important pas endavant l’aprovació de la proposició, especialment en els punts que fan referència a l’establiment de mesures de control de preus, l’impuls d’un parc públic de lloguer i a la revisió de la figura de les SOCIMIs i la seva incidència actual en el mercat de l’habitatge.

Des del Sindicat demanem als grups polítics que vulguin evitar que les situacions d’exclusió residencial vagin en augment:

 1. Aprovin en breu termini un nou marc legislatiu on el dret a l’habitatge tingui caràcter subjectiu. Que la ciutadania que quedi exclosa per raons socioeconòmiques d’aquest dret, el tingui garantit per l’administració competent.
 2. Deroguin la LAU 2013 i avancem cap a una nova llei d’arrendaments que també superi la del 1994, fomentant els contractes de llarga durada, establint mesures de control de preus i dotant de seguretat contractual a ambdues parts, especialment amb criteris socials.
 3. Obligar a les administracions competents, dotar-les dels recursos necessaris i fomentar les reformes urbanístiques adequades, per a que desenvolupin un extens servei públic d’habitatge de lloguer, que superi el model de promoció de HPO de compra-venda.
 4. Revisió de la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMIs, per fomentar l’habitatge assequible i dotar a l’administració de majors recursos per desenvolupar les necessàries polítiques d’habitatge.

El proper curs polític s’iniciarà amb debats com la Ley de Vivienda presentada per la PAH, que aborda part d’aquestes propostes, i que permetran veure el posicionament de cada Grup de cara al desenvolupament de proposicions que, ara sí, tinguin caràcter vinculant.

El Sindicat de Llogaters i Llogateres serà al costat d’aquells que estiguin en defensa del dret a l’habitatge i d’un lloguer just.

Assemblea oberta 26 de maig

Reproduïm els debats que es van tenir a l’assemblea oberta del passat 26 de maig a l’avinguda Mistral. Els debats es van tenir amb grups entorn dels eixos que segueixen.

 

 • ENS COMPREN L’EDIFICI I ENS FAN FORA. El primer pas és trencar amb l’atomització dels veïns afectats i intentar cohesionar els habitants de l’edifici. Al mateix temps, teixir xarxa al barri, amb altres finques amb problemes similars, i amb el Sindicat.
  1. Crear un folletó d’informació (similar al manual del Llogater) on s’indiquen els passos recomanats a seguir en cas que es produeixi una compra de l’edifici i casos de moving immobiliari de tota la finca.
  2. Taller de pancartes per edificis afectats. El primer pas és fer visible que es tracta d’un problema col·lectiu. La penjada de pancartes pot anar acompanyada d’accions que generen un efecte mediàtic positiu per teixir solidaritats amb altres casos i veïns, així com per guanyar força i capacitat de negociació davant dels compradors.
  3. Consignació del pagament a jutjats (ocupació) que es neguin a abandonar els seus pisos en casos de moving immobiliari i especulació: això es podria fer ideant una possible estratègia de fer pagaments judicials del lloguer (un cop el contracte s’hagi exhaurit).

 

 • ENS PUGEN EL LLOGUER. El descontrol i la falta de regulació dels preus escanya i empobreix als veïns, o bé els obliga a marxar de casa (desnonaments invisibles).  
  1. Campanya pels preus justos, que s’iniciaria amb un índex de referència i un mapa propis, on marcaríem el preu de lloguer just VS els preus de lloguer abusius actuals, amb la intenció a curt termini d’influir en el debat públic i d’una massa crítica de suport al sindicat (mitjançant campanya comunicativa forta, a xarxes i mitjans).
  2. Aquesta campanya comunicativa es veuria reforçada per accions concretes, a curt i mig termini, on denunciaríem els preus abusius que posen determinats actors, i reivindicaríem preus justos.
  3. Acció col·lectiva de consignació a jutjats de pagament de lloguers justos.

 

 • NO PODEM ACCEDIR A UN HABITATGE DIGNE. La falta de regulació fa que es donin tot tipus de discriminacions, des del racisme fins a males condicions d’habitabilitat. D’altra banda, molta gent es veu obligada a compartir pis o a rellogar habitacions en contra de la seva voluntat.
 1. Campanya de presentació massiva de denúncies a Administració i a Síndic de Greuges, indicant els abusos que es produeixen en contractes, en les condicions d’habitabilitat, i en el camp de l’intermediació.

 

 • SE’NS ACABA EL CONTRACTE. Els actuals contractes, de tres anys, es poden acabar de forma unilateral i amb condicions molt desfavorables pel llogater.
   1. Acompanyament per part del Sindicat en la negociació de la renovació dels contractes
   2. Utilitzar la força col.lectiva per seguir al pis i aturar intents de desnonament
   3. Lluitar per un canvi legal de màxims via ILP

 

 • ELS INTERMEDIARIS ENS ESTAFEN.
 • Campanya informativa pel llogater: informació a la web i en fulletons sobre els drets dels llogaters, a qui busca pis i a qui ja té contracte. Acompanyament del Sindicat a l’hora de signar el contracte. Elaboració d’un ranking d’abusos.
  1. Omplir les portes de les immobiliàries amb enganxines que portin el lema: “en cas d’auxili contactar amb el sindicat”.
  2. Trencar barreres amb el petit propietari i no dependre dels intermediaris: 1) Crear una borsa entre particulars (establint uns criteris ètics i garanties tant per al propietari com per al llogater); 2) Fomentar la relació llogater-propietari i animar a buscar el contacte dels propietaris en cas que no es tingui; 3) Redactar un argumentari per poder parlar amb els propietaris.

 

 

 • EL MEU PIS CAU A TROSSOS.
  1. Creació de guia per a llogateres sobre condicions d’habitabilitat.
  2. Campanya de pressió a les administracions per aconseguir que les despeses de rehabilitació no es repercuteixin en les persones llogateres.
  3. Mapejar les situacions d’infrahabitatge, fent inspeccions el propi sindicat i realitzant les accions legals pertinents, i fer-ne difusió.

 

 

 • UN PIS TURÍSTIC MÉS, UNA FAMÍLIA MENYS. L’orientació de l’habitatge cap a l’ús turístic genera més pressió sobre el parc residencial, i fa que pugin els preus del lloguer.
  1. Acció de protesta *confidencial*
  2. Acció simbòlica*confidencial*
  3. Campanya comunicativa “un pis turístic menys, una família més”.