Afilia’t!
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament L’ASSOCIACIÓ DEL SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES, inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, li informa que vostè consent que les seves dades passin a formar part d'un fitxer titularitat de l’Associació i del que la seva finalitat és gestionar la seva afiliació. Així mateix, consent expressament que les seves dades siguin utilitzades per remetre-li informació sobre les nostres activitats, novetats i serveis per qualsevol mitjà, inclòs sms o correu electrònic. Les seves dades únicament es conservaran en tant mantingui la relació d’ afiliació.
Igualment li informem que les seves dades seran comunicades a l'Agència Tributària per al correcte compliment de les obligacions legals i a les Entitats Bancàries corresponents.
Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.
Podrà exercitar els seus drets d'accés, recticació de les dades inexactes o , si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les seves dades no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits, cancel·lació i/o oposició així com en determinades circumstàncies, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, Per tal fi podra remetre un escrit amb la referencia “Protecció de Dades”, juntament amb la fotocòpia del seu DNI a la següent adreça: C/ Caps Nº 43, baixos, Barcelona 08010 o via correu electrònic a sindicatdellogateres@gmail.com


 

Si conèixes alguna persona que està interessada en afiliar-se, però no té conexió a internet, pots descarregar-te el formulari d’afiliació per imprimir aquí.