Llei 24/2015

la llei de la pah

Per fi s’ha aprovat la Llei 24/2015, fruit d’una iniciativa legislativa popular impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. Aquesta llei és fonamental per protegir els drets de les llogateres que es veuen amenaçades amb desnonaments per impagament de lloguer. Podeu accedir a una guia completa sobre com fer complir la llei a través d’aquest enllaç:
DOCUMENT ÚTIL – FEBRER 2019

També teniu la llei completa aquí:
LLei 24/2015