Participa!

Ens organitzem a través cinc comissions de treball.
Les comissions es solen reunir cada setmana o cada quinze dies. Tenim debats polítics sobre el que es necessita a cada moment i repartim les tasques.

Relat

Produeix discurs i argumentari que doten de contingut les campanyes, comunicats i accions que realitza el sindicat.

Vull participar

Organització i acció

S’ocupa del bon funcionament intern del sindicat, així com de pensar i llençar campanyes i accions.

Vull participar

Serveis

Articula els serveis jurídics i tècnics que ofereix el sindicat, i organitza els tallers d’assessorament col·lectiu.

Vull participar

Comunicació

S’ocupa de donar visibilitat al sindicat a través de campanyes gràfiques, xarxes socials i eines audiovisuals.

Vull participar

Extensió territorial

S’ocupa de portar la lluita a tots els territoris possibles, perquè sabem que només fent front comú defensarem  els nostres drets.

Vull participar

Coordinació

Oberta a totes les persones que formen part de les comissions i també a qualsevol afiliada que vulgui venir. És l’espai on es coordina la feina de les diferents comissions del Sindicat.

sindicat llogaters sindicato inquilinos barcelona