Participa!

Ens organitzem a través cinc comissions de treball:

  1. Relat: produeix discurs i argumentari que doten de contingut les campanyes, comunicats i accions que realitza el sindicat.
  2. Organització i acció: s’ocupa del bon funcionament intern del sindicat, així com de pensar i llençar campanyes i accions.
  3. Serveis: articula els serveis jurídics i tècnics que ofereix el sindicat, i organitza els tallers d’assessorament col·lectiu.
  4. Comunicació: s’ocupa de donar visibilitat al sindicat a través de campanyes gràfiques, xarxes socials i eines audiovisuals.
  5. Extensió territorial: s’ocupa de portar la lluita a tots els territoris possibles, perquè sabem que només fent front comú defensarem  els nostres drets.
  6. Coordinació: oberta a totes les persones que formen part de les comissions i també a qualsevol afiliada que vulgui venir. És l’espai on es coordina la feina de les diferents comissions del Sindicat.

Les comissions es solen reunir cada setmana o cada quinze dies. Tenim debats polítics sobre el que es necessita a cada moment i repartim les tasques.

T’agradaria participar en alguna de les comissions? Escriu-nos un email a sindicatdellogateres@gmail.com

sindicat llogaters sindicato inquilinos barcelona